Green New Normal ขยะไม่เคยไร้ค่า . . .
17 สิงหาคม 2566
 Green New Normal ขยะไม่เคยไร้ค่า . . .
สร้างฝายชะลอน้ำ ลุ่มคลองยัน ณ บ้านคลองมุย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
27 กันยายน 2561
สร้างฝายชะลอน้ำ ลุ่มคลองยัน ณ บ้านคลองมุย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เปิดฤดูกาลสร้างฝายชะลอน้ำ ปีที่ 11 ผสานความร่วมมือ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน
15 กันยายน 2561
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เปิดฤดูกาลสร้างฝายชะลอน้ำ ปีที่ 11 ผสานความร่วมมือ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน
หาดทิพย์ ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ องค์กรอิสระ สร้าง “คอนโดธรรมชาติ” บ้านใหม่ ให้ปะการัง เกาะบุโหลน
23 เมษายน 2561
หาดทิพย์ ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ องค์กรอิสระ สร้าง “คอนโดธรรมชาติ” บ้านใหม่ ให้ปะการัง เกาะบุโหลน
โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp
20 เมษายน 2561
โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp
"หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้"
30 พฤศจิกายน 2560
"หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้"
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ รักน้ำ ครั้งที่ 6 ปีที่ 10
23 กันยายน 2560
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ รักน้ำ ครั้งที่ 6 ปีที่ 10
หาดทิพย์ มอบ บ้าน...ปันสุข แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
24 พฤศจิกายน 2559
หาดทิพย์ มอบ บ้าน...ปันสุข แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วัน รวม ใจ เรา อยู่
12 พฤศจิกายน 2559
วัน รวม ใจ เรา อยู่
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำลุ่มน้ำคลองยัน ครั้งที่ 5 ปีที่ 9
17 กันยายน 2559
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำลุ่มน้ำคลองยัน ครั้งที่ 5 ปีที่ 9
โค้ก-หาดทิพย์ ส่งมอบความสุข
25 กรกฎาคม 2559
โค้ก-หาดทิพย์ ส่งมอบความสุข
โค้ก – หาดทิพย์ รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด
13 มิถุนายน 2559
โค้ก – หาดทิพย์ รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด