Green New Normal ขยะไม่เคยไร้ค่า . . .
17 August 2023
 Green New Normal ขยะไม่เคยไร้ค่า . . .
สร้างฝายชะลอน้ำ ลุ่มคลองยัน ณ บ้านคลองมุย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
27 September 2018
สร้างฝายชะลอน้ำ ลุ่มคลองยัน ณ บ้านคลองมุย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เปิดฤดูกาลสร้างฝายชะลอน้ำ ปีที่ 11 ผสานความร่วมมือ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน
15 September 2018
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เปิดฤดูกาลสร้างฝายชะลอน้ำ ปีที่ 11 ผสานความร่วมมือ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน
หาดทิพย์ ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ องค์กรอิสระ สร้าง “คอนโดธรรมชาติ” บ้านใหม่ ให้ปะการัง เกาะบุโหลน
23 April 2018
หาดทิพย์ ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ องค์กรอิสระ สร้าง “คอนโดธรรมชาติ” บ้านใหม่ ให้ปะการัง เกาะบุโหลน
โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp
20 April 2018
โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp
"หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้"
30 November 2017
"หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้"
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ รักน้ำ ครั้งที่ 6 ปีที่ 10
23 September 2017
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ รักน้ำ ครั้งที่ 6 ปีที่ 10
หาดทิพย์ มอบ บ้าน...ปันสุข แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
24 November 2016
หาดทิพย์ มอบ บ้าน...ปันสุข แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วัน รวม ใจ เรา อยู่
12 November 2016
วัน รวม ใจ เรา อยู่
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำลุ่มน้ำคลองยัน ครั้งที่ 5 ปีที่ 9
17 September 2016
มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำลุ่มน้ำคลองยัน ครั้งที่ 5 ปีที่ 9
โค้ก-หาดทิพย์ ส่งมอบความสุข
25 July 2016
โค้ก-หาดทิพย์ ส่งมอบความสุข
โค้ก – หาดทิพย์ รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด
13 June 2016
โค้ก – หาดทิพย์ รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด