ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

อัพเดท

ผลประกอบการล่าสุด

+4%

ล้านลัง

Unit Cases (MUC)

17.9 MUC

from Domestic Sale

1.2 MUC

from Made-to-Order Sale

ผู้นำตลาด

No.1

เครื่องดื่มน้ำอัดลม
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

NARTD* share at %

*Non - Alcoholic Ready to Drink (NARTD)

Coolers in the Market

Total 16,700

+ %

YTD

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ 1Q'2567

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์อัดลม

ผลิตภัณฑ์ไม่อัดลม

อสังหาริมทรัพย์

อื่นๆ

ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ติดต่อ

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงาน กรุงเทพฯ)

36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

(02) 391-4488 ext 8248