แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ยังคงเป็นวัน เวลา ที่กำหนดไว้เดิม คือ
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)
26 เมษายน 2564
เวลา : 14:30 น.
+ เพิ่มปฏิทิน

อัพเดท

ผลประกอบการล่าสุด

-7%

ล้านบาท

Unit Cases (MUC)

55.4 MUC

from Domestic Sale

4.1 MUC

from Made-to-Order Sale

ผู้นำตลาด

No.1

เครื่องดื่มน้ำอัดลม
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

NARTD* share at %

*Non - Alcoholic Ready to Drink (NARTD)

Total Outlets

outlets

+%

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์อัดลม

ผลิตภัณฑ์ไม่อัดลม

สินค้าอุปโภคบริโภค

อาหาร

ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ติดต่อ

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงาน กรุงเทพฯ)

36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

(02) 391-4488 ext 8248