ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
07 ธันวาคม 2566
เวลา : 15.15 - 16.00 น.
Virtual Event
+ เพิ่มปฏิทิน

อัพเดท

ผลประกอบการล่าสุด

+11%

ล้านลัง

Unit Cases (MUC)

50.3 MUC

from Domestic Sale

78.7 MUC

from Made-to-Order Sale

ผู้นำตลาด

No.1

เครื่องดื่มน้ำอัดลม
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

NARTD* share at %

*Non - Alcoholic Ready to Drink (NARTD)

Coolers in the Market

Total 15,600

+ %

YTD

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ 3Q'2566

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์อัดลม

ผลิตภัณฑ์ไม่อัดลม

อสังหาริมทรัพย์

อื่นๆ

ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ติดต่อ

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงาน กรุงเทพฯ)

36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

(02) 391-4488 ext 8248