งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564

วันที่ : 14 ธันวาคม 2564

เวลา : 15.15 - 16.00 น.

Virtual Event

ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
14 ธันวาคม 2564
เวลา : 15.15 - 16.00 น.
Virtual Event
+ เพิ่มปฏิทิน

อัพเดท

ผลประกอบการล่าสุด

+2%

ล้านลัง

Unit Cases (MUC)

28.9 MUC

from Domestic Sale

2.6 MUC

from Made-to-Order Sale

ผู้นำตลาด

No.1

เครื่องดื่มน้ำอัดลม
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

NARTD* share at %

*Non - Alcoholic Ready to Drink (NARTD)

Traditional Trade

Continued growing

WITH VOLUME
GROWTH AT

%

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ 6M/2564

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์อัดลม

ผลิตภัณฑ์ไม่อัดลม

สินค้าอุปโภคบริโภค

อาหาร

อื่นๆ

ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ติดต่อ

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงาน กรุงเทพฯ)

36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

(02) 391-4488 ext 8248