งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564

วันที่ : 22 มิถุนายน 2564

เวลา : 14.15 - 15.00 น.

Virtual Event

ข่าวล่าสุด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

อัพเดท

ผลประกอบการล่าสุด

-0.9%

ล้านลัง

Unit Cases (MUC)

14.3 MUC

from Domestic Sale

0.9 MUC

from Made-to-Order Sale

ผู้นำตลาด

No.1

เครื่องดื่มน้ำอัดลม
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

NARTD* share at %

*Non - Alcoholic Ready to Drink (NARTD)

Traditional Trade

Continued growing

WITH VOLUME
GROWTH AT

+ %

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ Q1/2564

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์อัดลม

ผลิตภัณฑ์ไม่อัดลม

สินค้าอุปโภคบริโภค

อาหาร

ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ติดต่อ

ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงาน กรุงเทพฯ)

36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

(02) 391-4488 ext 8248