บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงวิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหารบริษัท ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนขึ้น คือการขยายธุรกิจต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำตลาดน้ำอัดลมในตลาดภาคใต้มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลดังกล่าว จึงมีการจัดตั้ง บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้การบริการในด้านตัวแทนจำหน่ายแบบครบวงจร มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอุปโภคบริโภค หรือเรียกว่าสินค้าประเภท FMCG (Fast Moving Consumer Goods) โดยมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยศักยภาพของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ในด้านระบบการจัดจำหน่าย ระบบโลจิสติกส์ และฐานลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน จะเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลให้รายได้ในภาพรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

เป็นตัวแทนจำหน่าย

แบรนด์

with

SKUs

บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในทุนจดทะเบียน 16,000,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเป็นตัวแทนจำหน่ายในปัจจุบันสามารถจำแนก ได้ดังต่อไปนี้

โดยหาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล ยังได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาไทลินอล บริษัทจอห์นสันแอนด์ จอห์นสัน ไทยแลนด์ อีกด้วย

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และผ้าอ้อม ผ้าอนามัย นั้นได้รับลิขสิทธิ์การเป็นผู้แทนจำหน่ายเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นผู้แทนจำหน่ายใน 14 จังหวัดภาคใต้