โดยมี นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ