2563
2563
พฤศจิกายน
New packaging of Sprite
2563
2563
ตุลาคม
New packaging of Coke
2563
มิถุนายน
New product
2563
2563
มีนาคม
New taste of Minute Maid
2563
2563
กุมภาพันธ์
Fanta #WTF
2563
2563
มกราคม
New product