วันที่
กิจกรรม
24 เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เวลา 14.00 น.
สถานที่: ห้องฟูจิ1 ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
12 มีนาคม 2567
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566