กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
19 ธันวาคม 2565
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565
เวลา : 15.15 - 16.00 น.
Virtual Event
+ เพิ่มปฏิทิน
วันที่
กิจกรรม
06 กันยายน 2565
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565
เวลา : 15.15 - 16.00 น.
Virtual Event
26 กรกฎาคม 2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เวลา : 14:30 น.
Virtual Event
26 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)