กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
26 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)
เวลา : 14:30 น.
+ เพิ่มปฏิทิน
วันที่
กิจกรรม
08 ธันวาคม 2563
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563
เวลา : 13:15 - 14:00 น.
25 กันยายน 2563
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563
เวลา : 13:15 - 14:00 น.
Virtual Event
22 กรกฎาคม 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เวลา : 10:00 น.
สถานที่ : ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ