ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ HTC
เลขทะเบียนที่ 0107537002206 (เดิม บมจ. 467)
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจำนวน 402,420,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 201,210,180 บาท
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 401,921,000 หุ้น รวมมูลค่า 200,960,500 บาท
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมนํ้าอัดลม
สำนักงานใหญ่/โรงงาน 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต. บ้านพรุ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
  โทรศัพท์ : (074) 210-008-18
  โทรสาร : (074) 210-006-7
โรงงานพุนพิน 206/1 หมู่ที่ 3 ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 84130
  โทรศัพท์ : (077) 357-270
  โทรสาร : (077) 357-274
สำนักงานกรุงเทพฯ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : (02) 391-4488 ต่อ 8248
  โทรสาร : 0-2381- 2257
Website http://www.haadthip.com
Facebook Haadthip Thailand: https://www.facebook.com/cokehaadthip
  Coke Haadthip: https://www.facebook.com/cokehaadthip
Twitter https://twitter.com/haadthip
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง กับคอร์รัปชั่น ระดับ 4