สินค้า
ของเรา

Taste

The Feeling

มุ่งมั่นและยืนหยัดในการดํารงตําแหน่งผู้นําตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้

เราเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ในปี 2560 เราจำหน่ายสินค้ากว่า 470 ล้าน ขวดและกระป๋องในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ใน

14 จังหวัด

พนักงานเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าและผู้บริโภคของเรา

9 ล้านคน จะได้รับสินค้าและการบริการที่ยอดเยี่ยมจากบริษัทฯ ในทุกๆ วัน

เรื่องราวดีๆ มีอยูในทุกขวดโค้ก เปิดประสบการณ์ความสุข รินความสดชื่นทั่วใต้