รจ รย “รวมใจ เราอยู่” รวมพลังชาวหาดทิพย์ เติมความสุขให้น้อง และสังคม ต่อเนื่องสู่ปีที่ 28

24 พฤศจิกายน 2566

วัน รจ รย “รวมใจ เราอยู่” บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ยกทัพพนักงานร่วมทำความดี มอบเป็นของขวัญให้น้องๆและทุกๆคน เพื่อระลึกถึง ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้ง “หาดทิพย์” ต้นแบบแห่งการทำความดี และการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ควบคู่ ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ที่หาดทิพย์ได้เคียงคู่ชาวใต้อย่างยั่งยืนมาเป็นระยะเวลา 54 ปี ผ่านโครงการต่างๆที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

วัน รจ รย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2538 และได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 28 โดยในปีนี้หาดทิพย์ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร่วมคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรม โดยมีสถานที่ผ่านการคัดเลือก อาทิ ทาสีกำแพง ทำความสะอาดที่พักผู้โดยสาร และมอบผลิตภัณฑ์ พร้อมอาหารเที่ยงให้ผู้ป่วยและญาติอาคารเย็นศิระ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์) พัฒนา ซ่อมแซมอุปกรณ์ กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ มอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัว จำนวน 24 โรงเรียน มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสผ่านศิริราชมูลนิธิ และบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ โดยในปีนี้ สามารถบริจาคโลหิตเข้าสู่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัด ได้ปริมาณจำนวนโลหิตรวม 75,070 ซีซี รวมสถานที่บำเพ็ญประโยชน์ 26 สถานที่ ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา