บมจ.หาดทิพย์ เปิดจำหน่ายรถยนต์เก่า ประจำปี 2566

23 มิถุนายน 2566

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดจำหน่ายรถยนต์เก่า ประจำปี 2566 จำนวน 12 คัน สามารถร่วมประมูลได้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เปิดจำหน่ายซอง

1.1 วันที่ 3 - 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
1.2 วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 – 10.30 น.

2. เปิดให้ดูรถ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.1 ครั้งที่ 1 วันนี้ - 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.
2.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.45 น.

3. ยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

4. เปิดประมูล วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

5.1 คุณวลัยกาญจน์ ศุภรทวี และ คุณวัชรพงษ์ สุวรรณมณี เบอร์ติดต่อ 074-210008-18 ต่อ 212
5.2 สามารถสแกนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน QR Code