มอบถังขยะ กรมประชาสัมพันธ์เขต 5

31 พฤษภาคม 2556

มอบถังขยะ ให้กรมประชาสัมพันธ์เขต 5 เพื่อใช้ในภาระกิจของกรมประสัมพันธ์