การแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ

31 พฤษภาคม 2556

โค้ก-หาดทิพย์ สนับสนุน การแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn is Cup Women tour of Thailand 2013 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต พังงา