นายพุทธพร ราชปรีชา

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • MSc Industrial Relations, University of New Haven, USA

ประวัติการทำงาน

มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ทรัพยากรบุคคล, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2556 - กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บริษัท G4S ประเทศไทย
มกราคม 2558 - มกราคม 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บริษัท DHL ประเทศไทย