นางเคอร์รี่ แอน ชิพพ์

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa
  • Bachelor of Commerce Degree (Cum Laude) - 1991
  • Bachelor of Commerce Honours Degree – 1992

ประวัติการทำงาน

กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน Director of the Family Office, Gutsche Family Investments Pty Limited
ธันวาคม 2555 - มิถุนายน 2560 Group Financial Controller, Coca - Cola Beverages Africa / Coca - Cola Sabco
เมษายน 2548 - พฤศจิกายน 2555 Group Governance Manager, Coca - Cola Sabco