นายฟิลิปป์ ฮิวโก้ กุชชี่

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • Bachelor of Commerce University of Cape Town, South Africa

ประวัติการทำงาน

2 ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, Coca-Cola Beverage Africa (Pty) Ltd.
ก.ค. 2505 - 2 ก.ค. 2559 ประธานกรรมการ, Coca-Cola SABCO (Pty) Limited
1 มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, Meridian Holdings (Pty) Ltd
7 ก.ย. 2519 - ปัจจุบัน กรรมการ, GUTSCHE Investment and Management Company
8 ก.ค. 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ, GUTSCHE Family Investment (Pty) Ltd.