1. สำนักงาน หาดใหญ่
87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ 074-210008-18 โทรสาร 074-210007
2. โรงงานพุนพิน
206 หมู่ 3 ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-357385 โทรสาร 077-313640
3. สำนักงาน กรุงเทพฯ
36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี ) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-3910169-70, 02-3929984-5, 02-7140452-3โทรสาร 02-3812257
4. ชุมพร
65/2 ม.2 ถ.ปากน้ำ-ชุมพร ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-501246 โทรสาร 077-501669
5. ระนอง
50/2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 077-811736
6. หลังสวน
104 ม. 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ 077-653177
7. พังงา
20/7 ม.3 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ 076-450967 โทรสาร 076-450923
8. ตะกั่วป่า
14/30 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โทรศัพท์ 076 -461211 โทรสาร 076 461217
9. ภูเก็ต
6/3 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 076-212682 , 076-221743 ,076-612731 โทรสาร 076-221742
10. สุราษฎร์ธานี
195/1-2 ม.5 ถ. เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-910227
11. พุนพิน
206 ม.3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-357270
12. สมุย
20/1 ม.1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 077-423161 โทรสาร 077-423162
13. ตรัง
255/25 ถ.พัทลุง-ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-211078, 075-210809 โทรสาร 075-211077
14. กระบี่
214 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
โทรศัพท์ 075-701581, 075-701582 โทรสาร 075-701530
15. นครศรีฯ
131 ม.5 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-446746
16. ทุ่งสง
109/1 ม.4 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-757139 โทรสาร 075-757139
17. พัทลุง
764 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-84 0504
18. สตูล
73 ม.10 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140
โทรศัพท์ 074-799328 โทรสาร 074-799329
19. ยะลา
206/6 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 95160
โทรศัพท์ 073-363526 โทรสาร 073-363527
20. ปัตตานี
50-52 หมู่ 2 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-451509 โทรสาร 073-451559
21. นราธิวาส
148/17 ม. 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 073-532230