หาดทิพย์ ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ องค์กรอิสระ สร้าง “คอนโดธรรมชาติ” บ้านใหม่ ให้ปะการัง เกาะบุโหลน

23 April 2018
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม อนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp พร้อมด้วย นายวิทยา บุญชิต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา, นายดีนัน พัทลุง ประธานสมาคม Reef Guardian Thailand , คุณทวีเดช จันทร์มีอ้น ผู้อำนวยการPre-Sell / Direct Store Delivery บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และคณะอาสาสมัครหาดทิพย์ ประชาชน นักเรียน บนเกาะบุโหลนเล จำนวน 170 คน โดย โครงการ อนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp โดยเริ่มต้นจาก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจจะร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล จึงผนึกกำลังร่วมกัน จัดกิจกรรมให้ความรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกคนบนเกาะบุโหลนตระหนัก  หวงแหน และรักษาทรัพยากรทางทะเล ให้กลับมาสมบูรณ์ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด ซึ่ง บมจ.หาดทิพย์ ได้รับอนุญาตจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ ให้สำรวจความเสียหายและปลูกปะการังทดแทน จำนวน 2,000 ตารางเมตร  เพื่อสร้างคอนโดธรรมชาติ บ้านใหม่ให้กับปะการังสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ด้วยวิธีการธรรมชาติ  คือ นำปะการังที่เสื่อมสภาพก้อนที่พอเหมาะไม่เคลื่อนที่เมื่อโดนกระแสน้ำและมีสาหร่ายเกาะ เพื่อเป็นตัวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตให้ปะการังและดึงดูดปลามาทำความสะอาดมาเป็นตัวฐาน ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกปะการังที่อยู่ในแนวปะการังเดียวกัน  เป็นปะการังที่ติดเชื้อ หรือโดนทำลายจากกิจกรรมต่างๆ เช่น สมอเรือ การท่องเที่ยว มาบำรุงซ่อมแซมใหม่ โดยเลือกส่วนที่ยังมีความสมบูรณ์ของกิ่งนั้นๆ ตัดให้ได้ขนาด 1-2  เซนติเมตร  ขั้นตอนที่ 3 นำปะการังที่ได้ทั้ง 2 ส่วนมาประสานด้วย กาวร้อน และ น้ำยาเร่งการเจริญเติบโต ( catalyst)  และนำปะการังที่ประกอบสำเร็จ นำไปวางในแปลงอนุบาลที่ระดับความลึกของน้ำทะเล ระยะ 3 เมตรเป็นระยะเวลา 1 วัน  และ ย้ายไปวางที่ระดับความลึก  5 เมตร  ในแนวปะการัง พร้อมติดตามผลในวันที่ 10-14 ของการปลูก โดย อุทยานฯ และ Reef Guardian  เพื่อนำมาวางแผนการติดตามดูแลในขั้นตอนต่อไป  กิจกรรมอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ ในครั้งนี้ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก Dr.Anuar Abdulllah CEO/Fourder at Ocean Quest Global และ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการขยายพันธุ์ปะการัง  สำหรับแนวปะการังแปลงนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า “ Haadthip Site”  และคาดว่าจะมีคอนโดของปะการังเกิดใหม่ ประมาณ 500 หลัง  ซึ่งหาดทิพย์มีความตั้งใจ ให้เป็นแปลงนำร่องการอนุรักษ์ปะการัง  เป็นแหล่งให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันหันมาอนุรักษ์แนวปะการัง และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อน และปลาสวยงาม ให้กับพี่น้องชาวเกาะบุโหลน พร้อมป้องกันชายฝั่งจากคลื่นขนาดใหญ่

คุณทวีเดช จันทร์มีอ้น ผู้อำนวยการ Pre-Sell / Direct Store Delivery บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทุกคนที่ได้เข้าร่วม Marine Camp  รวมถึงอาสาสมัครของพนักงาน บริษัท หาดทิพย์ เมื่อกลับไปจะช่วยกันกันดูแล ตระหนักถึงความสำคัญของปะการัง และ ช่วยกันเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี ที่เป็นผู้พิทักษ์ปะการัง  ไม่หัก ไม่จับไม่เหยียบ ไม่ให้อาหารปลา เพื่อส่งต่อความสวยงามของใต้ท้องทะเลสู่ลูกหลานเราในอนาคต  และ ขอขอบคุณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  และ กลุ่มอนุรักษ์ Reef Guardian Thailand  และร่วมกันที่ทำกิจกรรมวันนี้ครับ”

และปิดท้ายกิจกรรมด้วย กลุ่มอาสาสมัคร สองล้อรักบ้านเกิด ให้ความรู้ และเก็บขยะริมชายฝั่ง เพื่อรณรงค์การคัดแยก และการจัดการขยะอย่างถูกต้อง เพื่อริมหาดและท้องทะเลที่สวยงาม  ณ ชายหาดโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล เมื่อ 23-25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม อนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp พร้อมด้วย นายวิทยา บุญชิต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา, นายดีนัน พัทลุง ประธานสมาคม Reef Guardian Thailand , คุณทวีเดช จันทร์มีอ้น ผู้อำนวยการPre-Sell / Direct Store Delivery บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และคณะอาสาสมัครหาดทิพย์ ประชาชน นักเรียน บนเกาะบุโหลนเล จำนวน 170 คน โดย บมจ.หาดทิพย์  จัดกิจกรรมให้ความรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกคนบนเกาะบุโหลนได้ตระหนัก  หวงแหน และรักษาทรัพยากรทางทะเล ให้กลับมาสมบูรณ์ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด บนเนื้อที่ 2,000 ตารางเมตร เพื่อสร้างคอนโดธรรมชาติ บ้านใหม่ให้กับปะการังสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ด้วยวิธีการธรรมชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นแปลงนำร่องของการอนุรักษ์ปะการังต่อไป .ณ ชายหาดโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล เมื่อ 23-25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา