หาดทิพย์ มอบ บ้าน...ปันสุข แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

24 November 2016
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ บ้านให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้แก่นายอยู่เส็น ดำเชื้อ ชาวอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในโครงการ “บ้าน...ปันสุข” จังหวัดกระบี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) ซึ่งมีนายชอบ นิตรลาภ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บมจ.หาดทิพย์ เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ บ้านเลขที่ 43/2 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา