นโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) ถูกใช้งานบนเว็บไซต์ www.haadthip.com หรือแอพพลิเคชั่น (ซึ่งต่อจากนี้เราจะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งให้บริการโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน แนะนำให้อ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่กับนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) ฉบับนี้

การใช้คุกกี้ เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต และเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) โดยทั่วไปจะตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะใช้คุกกี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณ คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้ หรือจะตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งให้เตือนเวลาที่เว็บไซต์ส่งคุกกี้มาให้คุณ

ในกรณีที่คุณใช้งานเว็บไซต์เราต่อ คุณได้ทำการยอมรับการใช้คุกกี้ ของเราตามนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ หากคุณไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เรา คุณสามารถตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากปิดการทำงานคุกกี้ ฟั่งก์ชั่น คุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ฝังอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม จากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทาง ในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ มา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้ คุกกี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ทางเจ้าของเว็บไซต์

คุกกี้ใช้ทำอะไร?

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมสถิติที่ไม่ระบุชื่อ และเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น อีกทั้งคุกกี้ยังช่วยให้ฟั่งชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ทำงานรวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าต่างๆ บนเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น ภาษา หรือ ประเทศ เป็นต้น) เพื่อให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาบนเว็บไวต์เราต่อไป

การปฏิเสธและการลบทิ้งคุกกี้จะทำได้อย่างไร

เราจะไม่ใช้คุกกี้ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ (โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์) และโปรดทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Smart Phone, Tablet รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ ดังกล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าถึงแม้คุณจะปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่สมบูรณ์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล) ได้จาก ประกาศเรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา