คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัทหาดทิพย์ เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของท่าน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันให้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น

กลุ่มบริษัทหาดทิพย์ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง

บริษัทจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท โดยการใช้งานคุกกี้แบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ ดังนี้

  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เพื่อช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบาย และเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งานคุกกี้นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies) : เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Facebook และ Google เพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ท่านผ่านการโฆษณาใน Social Media ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถทำได้โดยการไม่กดปุ่มยอมรับการใช้งานคุกกี้บนหน้าเว็บไซต์ของเรา

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในประสิทธิภาพของการให้บริการที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ เช่น ท่านอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลตามที่ท่านสนใจ หรือท่านอาจไม่สามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิพิเศษของเรา เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้ บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือช่องทางการสื่อสารอื่นของกลุ่มบริษัทหาดทิพย์ โดยประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศให้ท่านทราบ

ข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือประกาศการใช้งานคุกกี้ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • หมายเลขโทรศัพท์ 074 210008 ต่อ 1188
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ dpo@haadthip.com
  • จัดส่งทางไปรษณีย์ เลขที่ 87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
  • ช่องทาง Online ที่ www.haadthip.com (ติดต่อเรา)