หาดทิพย์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards”
08 December 2021
หาดทิพย์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards”
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองโรงงานหาดทิพย์ พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  เป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว )
18 October 2021
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองโรงงานหาดทิพย์ พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว )
หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
18 October 2021
หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
12 October 2021
หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
โครงการการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนด เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target: SBT)
13 September 2021
โครงการการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนด เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target: SBT)
โครงการประเมินการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ในบริษัท (โรงงานหาดใหญ่) ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
06 May 2021
โครงการประเมินการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ในบริษัท (โรงงานหาดใหญ่) ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
รางวัลเกียรติคุณ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
05 March 2021
รางวัลเกียรติคุณ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
รางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี 2560
15 December 2017
รางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี 2560
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7
17 November 2017
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7