โค้ก – หาดทิพย์ รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด

13 June 2016

รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา รับมอบงบประมาณของรางวัล และเครื่องดื่ม มูลค่า 43,240 บาท จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนงาน “รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” งานกาชาดและของดีจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 โดย คุณชอบ นิตรลาบ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนส่งมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ตำหนักเขาน้อย) เมือ วันที่ 13 มิถุนายน 2559