ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังงานสัมมนา หัวข้อ “Inclusive Leadership means Better Business”
18 January 2022
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังงานสัมมนา หัวข้อ “Inclusive Leadership means Better Business”
หาดทิพย์ ส่งมอบ “ห้องหาดทิพย์” ห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉิน  เฉพาะกิจ สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี
14 January 2022
หาดทิพย์ ส่งมอบ “ห้องหาดทิพย์” ห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะกิจ สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมูลราคารับซื้อเศษวัสดุ โรงงานพุนพินและโรงงานหาดใหญ่ ประจำปี 2565
22 December 2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมูลราคารับซื้อเศษวัสดุ โรงงานพุนพินและโรงงานหาดใหญ่ ประจำปี 2565
หาดทิพย์ (HTC) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
16 December 2021
หาดทิพย์ (HTC) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
หาดทิพย์ ร่วมสนับสนุน งานวิ่งการกุศล วิถีใหม่  “บลูทรีวิ่งเทใจ Virtual Charity Run For Kids
16 December 2021
หาดทิพย์ ร่วมสนับสนุน งานวิ่งการกุศล วิถีใหม่ “บลูทรีวิ่งเทใจ Virtual Charity Run For Kids
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสามารถเข้าร่วมการประมูลราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับซื้อเศษวัสดุ โรงงานพุนพิน	และโรงงานหาดใหญ่ ประจำปี 2565
13 December 2021
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสามารถเข้าร่วมการประมูลราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับซื้อเศษวัสดุ โรงงานพุนพิน และโรงงานหาดใหญ่ ประจำปี 2565
โค้ก-หาดทิพย์ สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Stay Balanced At Twin Palm And Healthy Gateway
03 December 2021
โค้ก-หาดทิพย์ สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Stay Balanced At Twin Palm And Healthy Gateway
“Orange The world” การต่อต้านความรุนแรง ความเท่าเทียมกันทางเพศ
02 December 2021
“Orange The world” การต่อต้านความรุนแรง ความเท่าเทียมกันทางเพศ
การประมูลราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับซื้อเศษวัสดุ ประจำปี 2565
30 November 2021
การประมูลราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับซื้อเศษวัสดุ ประจำปี 2565
หาดทิพย์ ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2564
22 November 2021
หาดทิพย์ ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2564
ชาวหาดทิพย์ ส่งใจทำความดี เติมพลังบวก เนื่องในวัน รจ รย (รวมใจ เราอยู่) เพื่อระลึก ถึง ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ
16 November 2021
ชาวหาดทิพย์ ส่งใจทำความดี เติมพลังบวก เนื่องในวัน รจ รย (รวมใจ เราอยู่) เพื่อระลึก ถึง ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ
มูลนิธิโคคา-โคล่า มอบเงินมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท  ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด 19
03 November 2021
มูลนิธิโคคา-โคล่า มอบเงินมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด 19