โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp

20 April 2018

โดย ผนึกกำลังร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา, กลุ่มอนุรักษ์ Reef Guardian Thailand ประชาชน ผู้ประกอบการในพื้น และอาสาสมัครหาดทิพย์ กว่า 200 คน

  • นำกิ่งของปะการังที่ได้รับความเสียหายตามธรรมชาติ กลับมาฟื้นฟู โดยใช้กาวเป็นตัวประสานกับปะการังที่เสื่อมสภาพแล้วมาเป็นฐาน
  • นำไปวางในทะเล บนเนื้อที่ 3,000 ตารางเมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล
  • คาดว่าจะสามารถขยายพันธ์ และอนุรักษ์จำนวนกว่า 500 ต้น ให้เป็นแปลงอนุรักษ์ปะการังตัวอย่างให้กับเกาะต่างๆ
  • อาสาสมัครร่วมเก็บขยะริมชายฝั่ง และ รณรงค์การคัดแยกให้กับชาวบ้านบนเกาะบุโหลน เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะบนเกาะ

ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน อ.ละงู จ.สตูล