มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำลุ่มน้ำคลองยัน ครั้งที่ 5 ปีที่ 9

17 September 2016
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คุณ ดำรงรักษ  อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นำอาสาสมัคร โค้ก-หาดทิพย์ กว่า 90 คน ในนามมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำลุ่มน้ำคลองยัน ครั้งที่ 5 ปีที่ 9 ณ บ้านบางเมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งร่วมกับมูลนิธิป่า - ทะเล เพื่อชีวิต และชาวบ้าน หน่วยงานราชการ ในลุ่มน้ำคลองยัน จำนวนกว่า 400 ชีวิต โดยวางเป้าหมายรวมปี 59 - 60 จำนวน 120 ฝาย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้รับประโยชน์ จำนวน 2,000 คน