โค้ก-หาดทิพย์ ส่งมอบความสุข

25 July 2016

โค้ก-หาดทิพย์ ส่งมอบความสุข คุณพรณีย์ กันทรากร ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษอาวุโส ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบ หนังสือเสริมความรู้ อุปกรณ์กีฬา พร้อมเครื่องดื่ม และ กระบอกน้ำ ให้แก่ คุณทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เพื่อมอบให้กับ น้องๆ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง จ.ยะลา ในโครงการ PED 6 TO BE NUMBER ONE ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม ที่ผ่านมา