สะสมฝาจีบผลิตภัณฑ์ 10 ออนซ์ แลกซื้อนาฬิกาโคคา-โคลา 1 เรือน 1 พ.ย. 60 - 31 ม.ค. 61

03 November 2017

เพียงสะสมฝาจีบผลิตภัณฑ์ 10 ออนซ์ รสชาติใดก็ได้ ที่มีตัวเลข 2017 ครบ 5 ฝา + 299 บาท แลกซื้อนาฬิกาโคคา-โคลา 1 เรือน (มูลค่าปก 550 บาท)

วิธีการแลกมี 2 วิธีคือ

1. แลกตรงกับบริษัทฯ โดย สะสมฝาจีบ 5 ฝาที่มีตัวเลข 2017 รสชาติใดก็ได้ ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาหาดใหญ่ ชื่อบัญชี บมจ.หาดทิพย์ เลขที่บัญชี 509-209784-3 (ออมทรัพย์) ผ่านช่องทางใดก็ได้ ส่งฝาจีบพร้อมหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้จัดส่งนาฬิกามาที่ ตู้ ปณ 10 ไปรษณีย์บ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 บริษัทฯ จะจัดส่งนาฬิกาให้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ส่งฝา และ หลักฐานการชำระเงินมายังบริษัท ฯ (กรณีที่จำนวนเงินถูกต้อง และมีการระบุข้อมูลครบถ้วน)

2. แลกผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ สะสมฝาจีบ 5 ฝาที่มีตัวเลข 2017 รสชาติใดก็ได้ นำฝา 5 ฝา + เงิน 299 บาทไปแลกซื้อนาฬิกาที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ (40 ร้านค้า ที่มี Banner รายการติดหน้าร้าน) พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อรับนาฬิกาภายใน 1 สัปดาห์