หาดทิพย์ มอบเงินรายได้จากการจัด คอนเสิร์ตการกุศล “THE TENG ENSEMBLE IN BANGKOK” 1.5 ล้าน สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ3

24 July 2023

คุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส ผู้แทนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “THE TENG ENSEMBLE IN BANGKOK” จำนวน 1,500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ3 เป็นที่พักของผู้ป่วยและญาติระหว่างรอรับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา โดยมี รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับรายได้ทั้งหมดจากงาน THE TENG ENSEMBLE IN BANGKOK มาจากเงินบริจาคของแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตฯ และเงินสมทบจากหาดทิพย์ ที่ตั้งใจมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการร่วมก่อสร้างอาคารเย็นศิระ3 ให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบตามวัตถุประสงค์