อาหาร 2 ทะเล

31 May 2013

โค้ก-หาดทิพย์ สนับสนุน กิจกรรม อาหาร 2 ทะเล ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา