ประกาศนียบัตร Carbon Footprint

คณะผู้บริหารบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตรจากนายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการได้ร่วมจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร (โรงงานพุนพิน) พร้อมทั้งได้รับฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 21 SKUs ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ