รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7

บมจ.หาดทิพย์ รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 24 องค์กรจากทั่วประเทศ ในงาน NACC AWARDS 2017 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อ 17 พ.ย. 60