นายโจเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการความยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • Master of Business Administration (MBA) Fundacao DOM Cabral, Brazil

ประวัติการทำงาน

มกราคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2562 - ธันวาคม 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (ด้านบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ), บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่่ฝ่ายปฏิบัติการ (ด้านบริหารจัดการ วางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ), บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2556 - กรกฎาคม 2561 Franchise Director for Southern Thailand (Haadthip Bottler) & Laos, บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด
มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2556 Strategic Planning Director, Coca-Cola Thailand seconded to Thainumthip Ltd.