ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2562 04:37

HTC

25.00

+0.20 (0.81)

Currency: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

166,900

ราคาเปิด

25.00

วันก่อนหน้า

24.80

ช่วงราคาระหว่างวัน

25.25 - 24.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

26.75 - 13.10