ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ HTC
เลขทะเบียนที่ 0107537002206 (เดิม บมจ. 467)
ทุนจดทะเบียน 199,218,000 บาท (หุ้นสามัญ 199,218,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 199,218,000 หุ้น รวมมูลค่า 199,218,000 บาท
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมนํ้าอัดลม
สำนักงานใหญ่/โรงงาน 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต. บ้านพรุ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
  โทรศัพท์ : (074) 210-008-18, (074) 210-025-33 (074) 209-240-1, (074) 439-644-53
  โทรสาร : (074) 210-006-7
โรงงานพุนพิน 206/1 หมู่ที่ 3 ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 84130
  โทรศัพท์ : (077) 357-270
  โทรสาร : (077) 357-274
สำนักงานกรุงเทพฯ 36 ซอยเอกมัย 10 แยก 2 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : 0-2391- 4488
  โทรสาร : 0-2381- 2257
Website http://www.haadthip.com
Facebook Haad Thip Thailand: https://www.facebook.com/haadthip
  Coke Haad Thip: https://www.facebook.com/chaadthip
Twitter https://twitter.com/haadthip
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง กับคอร์รัปชั่น ระดับ 4