หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

Symbol HTC
ราคาล่าสุด 25.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.20 (0.81%)
ปริมาณซื้อขาย (Shares) 166,900
* ปรับปรุงเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 04:37

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

ปี 2561

5,722.70

ปี 2560

5,690.86

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

21 ตุลาคม 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
24 เมษายน 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เวลา : 14:30 น.
สถานที่ : ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์