มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)"

นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส Corporate Affairs บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) (ที่2 จากซ้าย) ร่วมเป็นผู้แทนมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 12,791,020 บาท (400,000 เหรียญสหรัฐ) เพื่อสานต่อความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ