ผู้บริหาร 7-ELEVEn และหาดทิพย์ หารือร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มลูกค้า 14 จังหวัดภาคใต้

ผู้บริหาร 7-ELEVEn และหาดทิพย์ หารือร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มลูกค้า 14 จังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 15 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมหาดทิพย์ 6