ทีมโคคา-โคล่า หาดทิพย์ ไทยน้ำทิพย์และ 7-ELEVEn ร่วมประชุมวางแผนธุรกิจ สำหรับ ปี 2561 Bottle & Can Joint Business Plan

ทีมโคคา-โคล่า หาดทิพย์ ไทยน้ำทิพย์และ 7-ELEVEn ร่วมประชุมวางแผนธุรกิจ สำหรับ ปี 2561 Bottle & Can Joint Business Plan วันที่ 17 พ.ย.60 ณ โรงแรมโนโวเทลสยาม กรุงเทพฯ