ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม ในการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 24

ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม ในการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 24 วันที่ 19 พ.ย.60 ณ พื้นที่ ลากูน่า ภูเก็ต