ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสีสันในงานมิตรแท้โชว์ห่วย makro

ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสีสันในงานมิตรแท้โชว์ห่วย makro หาดใหญ่ วันที่ 2-4 ก.ย. 60 และ สุราษฎร์ธานี วันที่ 6 ต.ค. 60