ข่าวสารองค์กร

รับมอบ เครื่องกระตุกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

รศ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบ เครื่องกระตุกช่วยฟื้นคืนชีพด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จากคุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปติดตั้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ อาคารเย็นศิระ โดยมี นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผอ. รพ. ม.อ, คุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ และ คุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.หาดทิพย์ ร่วมส่งมอบ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคารเย็นศิระ