หาดทิพย์ ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมวาดภาพลงบนฝาผนังกำแพง ในโครงการ "แต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยปี 2"

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โคคา-โคลา หาดทิพย์ ชวนเยาวชน 100 คน ร่วมกิจกรรมวาดภาพลงบนฝาผนังกำแพง สาขากระบี่ ความยาวกว่า 60 เมตร ในโครงการ "แต่งแต้มกำแพงด้วยสีสันเพื่อโลกสวยปี 2" พื่อถ่ายทอดความสมบูรณ์ สวยงาม และเชิญชวนให้ทุกคนอนุรักษ์ เห็นคุณค่า ของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดกระบี่ ด้วยสีสันที่สดใส พร้อมอวดสายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่