บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย Coca-Cola ในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีอายุครบ 50 ปี

ตามที่ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย Coca-Cola ในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีอายุครบ 50 ปี นั้น ในการนี้ ทางฝ่ายบริหาร จึงได้กำหนดจัดการประกวดโลโก้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ ที่ร้อยเรียง ถักทอ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เสมือนญาติมิตร ผ่าน การประกวดโลโก้ 50 ปี หาดทิพย์ ในครั้งนี้

บัดนี้ การดำเนินการจัดการประกวดได้ เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางแผนกกิจกรรมพิเศา จึงขอนำส่ง ภาพรางวัลชนะเลิศ 1 ท่าน /เงินสด 50,000.- บาท ได้แก่ นายธานี เหมือนนุช 15/71 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20211

และรายชื่อรางวัลชม 10 รางวัล (กระเป๋าเดินทางไฟเบอร์ขนาด 20 นิ้ว รางวัลละ 1 ใบ)

ตามรายชื่อดังนี้ (รางวัลประกวดโลโก้ 50 ปี หาดทิพย์)