เปิดรับสมัครการแข่งขันเปตอง "หาดทิพย์คัพ" ครั้งที่ 8

เปิดรับสมัครการแข่งขันเปตอง "หาดทิพย์คัพ" ครั้งที่ 8

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2562 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นยุวชน และรุ่นผู้สูงอายุ

ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตองหาดทิพย์คัพ : ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครแข่งขันกีฬาเปตอง "หาดทิพย์คัพ" ปี 2562 : ดาวน์โหลดใบสมัคร