สไปรท์

  • น้ำตาล 13.5%
  • แต่งรสธรรมชาติ ใช้วัตถุกันเสีย
แคลอรี่ (%) 10% 200 Kcal
น้ำตาล (%) 16% 46 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 1% 30 มก.
มล. 200 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี