ชเวปส์ ดราย จิงเจอร์ เอล

  • น้ำตาล 9%
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330,INS 331(iii))
  • แต่งกลิ่นธรรมชาติ
  • สีธรรมชาติ (INS 150d)
  • วัตถุกันเสีย (INS 211)
แคลอรี่ (%) 6% 120 Kcal
น้ำตาล (%) 9% 26 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 1% 25 มก.
มล. 330 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี