ชเวปส์ น้ำโซดา

แคลอรี่ (%) 0% 0
น้ำตาล (%) 0% 0
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 0% 0
มล. 330 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี