ชเวปส์ พลัส ซี

  • น้ำตาล 12%
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS330)
  • วิตามินซี 0.05%
  • แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ (INS160a(ii))
  • วัตถุกันเสีย (INS202)
  • ข้อมูลสำหรับผู้แพ้ : มีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
แคลอรี่ (%) 9% 170 Kcal
น้ำตาล (%) 43 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 0% 5 มก.
มล. 330 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี