ชเวปส์ มะนาวโซดา

  • น้ำตาล 12%
  • น้ำมะนาว 6% จากน้ำมะนาวเข้มข้น
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS300,INS331(iii),INS330)
  • แต่งกลิ่นสังเคราะห์
  • วัตถุกันเสีย (INS202)
แคลอรี่ (%) 9% 170 Kcal
น้ำตาล (%) 41 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 2% 50 มก.
มล. 330 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี