มินิทเมด ไวตา คิดส์ รสส้มผสมมะม่วง

  • น้ำส้มจากน้ำส้มเข้มข้น 14.57%
  • น้ำตาล 10.5%
  • วิตตามินและแร่ธาตุรวม 0.7%
  • น้ำมะม่วม 0.28%
  • สารทำให้คงตัว (INS 440)
  • สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330)
  • สีสังเคราะห์ (INS 160a(i))
  • แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ
  • ไม่ใช่วัตถุกันเสีย
แคลอรี่ (%) 5% 100 Kcal
น้ำตาล (%) 21 ก.
ไขมัน (%) 0% 0
ไขมันอิ่มตัว (%) 0% 0
เกลือ (%) 0% 0
มล. 180 มล. ปริมาตรหนึ่งหน่วยบริโภค

ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุน้อยตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี